O Beloj Crkvi

Bela Crkva leži u lepoj i prostranoj kotlini reke Nere, na krajnjem jugoistoku Vojvodine. Oivičena je ograncima Karpatskih planina, a otvorena prema zapadu ka Panonskoj niziji. Udaljena je od Beograda nešto manje od 100 kilometara.bc3

U neposrednoj blizini grada nalaze se vodeni tokovi Dunava, Nere, Karaša, Kanala Dunav-Tisa-Dunav, kao i više kristalno čistih jezera, pa Belu Crkvu nazivaju još i "Vojvođanska Venecija"

Grad je dobio ime po jednoj staroj crkvici na koju su naišli prvi naseljenici. Na samo 15 kilometara od grada nalazi se Deliblatska peščara jedinstveni peščani teren u Evropi, poznato izletište i lovište za krupnu divljač.

Opština Bela Crkva prostire se na 35,345 hektara i, osim grada, čine je sledeća naselja: Kaluđerovo, Kruščica, Kusić, Vračev Gaj, Crvena Crkva, Banatska Palanka, Stara Palanka, Kajtasovo, Grebenac, Dupljaja, Jasenovo, Banatska Subotica, Dobričevo i Česko Selo.

Ima oko 21,499 hektara oranica, 6,158 hektara pod livadama i pašnjacima, pod šumom oko 2,704 hektara, a pod vinogradima i voćem oko 160 hektara.

bc1Prostire se na sledećim geomorfoloskim celinama: Banatska peščara, lesna zaravan, abraziona terasa, lesna terasa, dno belocrkvanske kotline, kaluđerovacka kotlina i aluvijalna ravan Nere, Karaša i Dunava.

Na teritoriji opštine matični supstrat čine les, pesak i aluvijalni nanosi.
Preovlađuju kulturne biljke:žitarice, industrijsko bilje, povrće, voće i vinogradi.

Ima umereno-kontinentalnu klimu (panonska klima) a temperature variraju zimi od -5 do +10, dok su letnja variranja od +23 do +35 stepeni celzijusa. Od vetrova duva košava. Merenjima je utvrđeno da je Bela Crkva jedan od najsunčanijih gradova u regionu.bc2

Bela Crkva poznata je kao turisticki grad koji svojom živopisnom okolinom, predivnim jezerima, fasadama baroknog stila, parkovima, čuvenim „Karnevalom Cveća“, kvalitetnim vinima i voćem privlači mnogobrojne turiste. U samom gradu i okolini ne postoji „zagađivačka“ industrija te se može svrstati u ekološki čisto područje.
Više možete saznati OVDE.