Telefoni

JP za građevinsko zemljište, komunalnu delatnost i putnu privredu

ul. Proleterska br.2, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-428

013/852-148

013/853-997

mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JKP „Belocrkvanski komunalac“

ul. Hajduk Veljkova br.2, 26340 Bela Crkva

tel: 013/853-059  

fax: 013/853-059

JP „Belocrkvanski vodovod i kanalizacija“

ul. Dejana Brankova br.22, 26340 Bela Crkva

tel: 013/853-049      

013/851-491  

fax: 013/853-049

DJUP „Belocrkvanska jezera“

ul. Proleterska br.2, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-448

BC Info radio Bela Crkva

ul. Proleterska br.4, 26340 Bela Crkva

tel: 013/852-099      

013/854-000

mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

JATP Javno autotransportno preduzeće „Bela Crkva“ Autobuska stanica

ul. I Oktobar bb, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-091

Dom zdravlja „Bela Crkva“

ul. Jovana Popovića bb, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-199        

računovodstvo 013/853-020

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Bolnica „Dr Budislav Babić“

ul. Mileticeva br.55, 26340 Bela Crkva

fax: 013/851-001             

013/852-146 direktor            

013/851-241

Crveni krst Bela Crkva

ul. Mileticeva br.2, 26340 Bela Crkva

tel: 013/853-289      

064/1256692

Centar za socijalan rad „8 Maj“

ul. Dejana Brankova br.5, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-165

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ustanova kulturnih delatnosti Centar za kulturu Bela Crkva

ul. Proleterska br.4, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-173

Turistička organizacija opštine Bela Crkva

ul. Proleterska br.2, 26340 Bela Crkva

tel/faks: 013/851-777

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

web:www.belacrkvato.org

Istorijski arhiv

ul. I Oktobar br.40, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-283

Muzej

ul. I Oktobar br.36, 26340 Bela Crkva

tel: 013/853-240

Narodna Biblioteka

ul. I Oktobar br.57, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-311

mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Nacionalna služba za zapošljavanje  Filijala Vršac Ispostava Bela Crkva

ul. I Oktobra br.93, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-186      

013/852-434

Elektrovojvodina  Poslovnica Bela Crkva

ul. Karađorđeva br.9, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-044

u Vršcu 013/839-555

Dom za decu i omladinu “Vera Radivojević“

ul. Jovana Cvijića br.1, 26340 Bela Crkva

tel: 013/853-021      

013/853-145

PTT Pošta, telegram, telefon

ul. Žarka Zrenjanin br.11, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-149 kontrolor  

013/852-052 upravnik   

013/851-025 blagajna

013/853-100 telegraf   

013/851-020 šalteri

Poreska uprava  Regionalni centar Novi Sad Ekspozitura Bela Crkva

ul. Jovana Popovića br.58, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-205

Republički geodetski zavod Služba za katastar nepokretnost

ul. Miletićeva br.2, 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-300

Skupština Opština Bela Crkva  Opštinska Uprava Opštine Bela Crkva

ul. Miletićeva br.2, 26340 Bela Crkva

tel:013/853-346

fax:013/851-346

mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Lokalna poreska administaracija

Miletićeva br.2, 26340  Bela Crkva

tel: 013/851-326

Centrala SO BELA CRKVA 

  

013/851-224

Faks SO BELA CRKVA

013/851-346

KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE – SEKRETARICA 101

PREDSEDNIK OPŠTINE 102

ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE 103     

PREDSEDNIK SKUPŠTINE 104

ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 104

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE 105

NAČELNIK ODELjENjA ZA FINANSIJE 106

NAČELNIK ZA SKUPŠTINSKU OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE 109

NAČELNIK ODELjENjA ZA URBANIZAM, PRIVREDU I INSPEKCIJSKE POSLOVE 113

VOZAČI               107

KAFE 107

SEKRETAR SKUPŠTINE 108

SKUPŠTINSKA SLUŽBA 108

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 112

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ODELjENjA ZA URBANIZAM, PRIVREDU I INSPEKCIJSKE POSLOVE 112

ODSEK ZA IZRADU, PRAĆENjE I REALIZACIJU PROJEKATA 114

SAMOSTALNI STUČNI SARADNIK ZA POLjOPRIVREDU 115

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR 115

KOMUNALNI INSPEKTOR 115

KOMUNALNI INSPEKTOR 116

PROSVETNI INSPEKTOR 116

MATIČAR           117, 118

CENTRALA 119

SLUŽBA DOSTAVE 119

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA BORAČKU I INVALIDSKU ZAŠTITU 120

KNjIGOVOĐA 121

ŠEF RAČUNOVODSTVA 121

STRUČNI SARADNIK ZA INTERNU KONTROLU 122

KNjIGOVOĐA 122

LIKVIDATOR BORAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE 123

OBRAČUNSKI RADNIK – BLAGAJNIK 123

POVERENIK KOMESERIJATA ZA IZBEGLA LICA I REFERENT ZA RADNE KNjIŽICE 124

STRUČNI SARADNIK ZA DRUŠTVENU BRIGU O DECI 129

PISARNICA 130, 131

VIŠI SARADNIK ZA DRUŠTVENU BRIGU O DECI, RODITELjSKI DODATAK, PORODILjSKA ODSUSTVA I NEGU DETETA 132

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA          013/851-326

BIRAČKI SPISAK 013/851-230

ŠEF MESNE KANCELARIJE BANATSKA SUBOTICA 013/847-024

ŠEF MESNE KANCELARIJE DOBRIČEVO 013/847-024

ŠEF MESNE KNCELARIJE KALUĐEROVO 013/854-077

ŠEF MESNE KANCELARIJE KRUŠČICA         013/858-016

ŠEF MESNE KANCELARIJE CRVENA CRKVA 013/846-148

ŠEF MESNE KANCELARIJE KUSIĆ 013/859-066

ŠEF MESNE KANCELARIJE VRAČEV GAJ 013/856-144

ŠEF MESNE KANCELARIJE BANATSKA PALANKA 013/841-031

ŠEF MESNE KANCELARIJE JASENOVO 013/855-106

ŠEF MESNE KANCELARIJE DUPLjAJA 013/845-160

ŠEF MESNE KANCELARIJE KAJTASOVO 013/857-101

ŠEF MESNE KANCELARIJE GREBENAC        013/857-102

OŠ „Dositej Obradović“-Bela Crkva

ul. Miletićeva br.6

tel./fax: 013/851-258

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OŠ  „Žarko Zrenjanin“-Bela Crkva

ul. Žarka Zrenjanina br.13

tel: 013/851-487

tel/fax: 013/851-022

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OŠ „Marko Stojanović“-Vračev Gaj

ul. Marka Stojanovića br.3 26348 Vračev Gaj 

tel: 013/856-197

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OŠ „Marko Stojanović“-područno odeljenje Crvena Crkva

ul. Stanka Dragana br.10 26323 Crvena Crkva

tel: 013/846-066

OŠ „Marko Stojanović“-područno odeljenje Kajtasovo

ul. Maršala Tita bb 26329 Kajtasovo

OŠ „Marko Stojanović“-područno odeljenje Banatska Palanka

ul. Dunavska br.25 26324 Banatska Palanka

tel: 013/841-130

OŠ „Đorde Maletić“-Jasenovo

ul. Maršala Tita br.1 26346 Jasenovo

tel/fax: 013/855-109

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OŠ „Đorde Maletić“- područno odeljenje Dobričevo

ul. JNA br.23 26327 Dobričevo

OŠ „Đorde Maletić“- područno odeljenje Dupljaja

ul. 2. Oktobar br.33 26328 Dupljaja

OŠ „Đorde Maletić“- područno odeljenje Banatska Subotica

ul. Svetosavska br.11 26327 Banatska Subotica

OŠ “Mihail Sadoveanu“-Grebenac

ul. Maršala Tita br.60 26347 Grebenac

tel/fax: 013/857-105

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OŠ „Mara Janković „-Kusić

ul. Trg palih boraca br.1 26349 Kusić

tel/fax: 013/859-036

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OŠ  „Sava Munćan“-Kruščica

ul. Sava Munćan br.44 26380 Kruščica

tel/fax: 013/858-015

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Belocrkvanska gimanazija i ekonomska škola

ul.Jovana Cvijića br.11 26340 Bela Crkva

tel/fax: 013/853-475      

013/853-476

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnička škola „Sava Munćan“-Bela Crkva

ul.Jovana Cvijića br.7 26340 Bela Crkva

tel/fax: 013/851-178

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predškolska ustanova „Andelka Đurić“-Bela Crkva

ul. I Oktobar bb 26340 Bela Crkva

tel: 013/851-343

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.